[miercuri, 6 mai]

La rubrica Repere, ne sunt aduse în atenție cuvintele lui Isus: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt” (Matei 6:24). Rescrie acest verset într-un limbaj modern, specificând care sunt „stăpânii” cărora suntem ispitiți să le slujim în ziua de azi.

Repere

„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe
celălalt.” (Matei 6:24)

„Pentru ce să zică neamurile: «Unde este Dumnezeul lor?» Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Idolii lor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miros, au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac; toți cei ce se încred în ei.” (Psalmii 115:2-8)

Citește cu atenție următoarele versete și gândește-te la ideile pe care încearcă să le transmită. De asemenea, rescrie-le în cuvintele tale:

„Să nu ai alți dumnezei în afară de Mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul.” (Exodul 20:3,4)

„Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului.” (Faptele 17:29)