[marți, 5 mai]

Parcurge cu atenție ultimul paragraf al rubricii Flash.

„Ruptura provocată de vorbirea aspră a lui Roboam s-a dovedit de nereparat. Din acel moment, cele douăsprezece seminții ale lui Israel au fost despărțite, semințiile lui Iuda și Beniamin formând Regatul de Jos, sau de Sud, al lui Iuda, sub conducerea lui Roboam, pe când cele zece seminții din nord au format un regat separat și au menținut o conducere separată, cunoscut sub numele de Regatul lui Israel, avându-l pe Ieroboam drept conducător. În felul acesta, s-a împlinit prezicerea prorocului cu privire la scindarea împărăției. «Lucrul acesta a fost orânduit de Domnul» (1 Regi 12:15).” (Profeți și regi, p. 91)

Colapsul spiritual al lui Roboam s-a produs „încet, încet”. Identifică și apoi întocmește o listă cu micile compromisuri care te ispitesc și pe tine astăzi. Cum ar putea aceste tentații să conducă la deces spiritual?