[miercuri, 22 aprilie]

Studiază versetele de la rubrica Repere.

„Păzește, de asemenea, pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari.” (Psalmii 19:13)

„Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre Tine. Căci fărădelegile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri.” (Ezra 9:6)

„Domnul i-a înștiințat pe Israel și pe Iuda prin toți prorocii Lui, prin toți văzătorii, și le-a zis: «Întoarceți-vă de la căile voastre cele rele și păziți poruncile și rânduielile Mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinților voștri și pe care v-am trimis-o prin robii Mei prorocii».” (2 Regi 17:13)

„Credincios este Domnul: El vă va întări și vă va păzi de cel rău.” (2 Tesaloniceni 3:3)

„Domnul este bun și drept: de aceea le arată El păcătoșilor calea.” (Psalmii 25:8)

Ţi-a atras atenția regretul pentru păcat exprimat în Ezra 9:6? Dar promisiunea de ocrotire din 2 Tesaloniceni 3:3? Care crezi că sunt „păcatele mari” de care David se temea ca nu cumva să se facă vinovat (Psalmii 19:13)? Unde crezi că ajungem dacă ne încăpățânăm să continuăm cu neascultarea de Dumnezeu, respingând îndrumarea Duhului Sfânt?

Citește Matei 12:31,32.

31 De aceea vă spun că orice păcat şi blasfemie vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. 32 Dacă cineva va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, va fi iertat. Însă oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul aceasta, nici în cel care vine.