[marți, 21 aprilie]

Parcurge citatul de la rubrica Flash.

„Care ar fi fost istoria lui Solomon, dacă ar fi continuat, în umilința sufletului, să le îndrepte atenția oamenilor de la sine către Acela care îi dăduse înțelepciunea, bogăția și cinstea? Dar, în timp ce raportează virtuțile lui, pana inspirată dă o mărturie fidelă și cu privire la căderea lui. Înălțat pe culmea măreției și înconjurat cu darurile bogăției, Solomon a fost amețit, și-a pierdut echilibrul și a căzut.” (Profeți și regi, p. 68)

Ellen White spune că Solomon a amețit, și-a pierdut echilibrul și a căzut. Explică ce crezi că a vrut ea să spună prin aceste cuvinte:

Solomon a amețit

Și-a pierdut echilibrul

A căzut