[miercuri, 15 aprilie]

Citește Reperele acestei lecții, acordând o atenție deosebită textului din Psalmii 26:8.

„Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: «Temeți-vă de
Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!»” (Apocalipsa 14:6,7)

„Doamne, eu iubesc locașul Casei Tale și locul în care locuiește slava Ta.” (Psalmii 26:8)

„« Pleacă, Satano,» i-a răspuns Isus, «căci este scris: Domnului, Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.»”
(Matei 4:10)

„Să nu vă faceți idoli; să nu vă ridicați nici chip cioplit, nici stâlp de aducere-aminte; să nu puneți în țara voastră nicio piatră împodobită cu chipuri, ca să vă închinați înaintea ei, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.” (Leviticul 26:1)

Regele David își exprimă atașamentul față de casa lui Dumnezeu într-o avalanșă de trăiri autentice. Așadar, nu există nicio îndoială de unde a căpătat Solomon atâta pasiune pentru închinarea înaintea lui Dumnezeu.
Dacă și tu iubești casa lui Dumnezeu, adică biserica din care faci parte, ce poți face pentru a o îmbunătăți? Cum ai putea să-i sporești calitatea?