[marți, 14 aprilie]

În pasajul citat la rubrica Flash este amintită o parte din ceremonia de consacrare a Templului care e deseori trecută cu vederea, și anume aducerea chivotului legământului.

„La aducerea la Templu a chivotului sacru, care conținea cele două table de piatră pe care erau scrise cu degetul lui Dumnezeu preceptele Decalogului, Solomon a urmat exemplul tatălui său, David. La fiecare șase pași aducea jertfe. Cu cântări, muzică și cu o deosebită ceremonie, «preoții au adus chivotul legământului Domnului la locul lui, în sfântul locaș al casei, în Locul preasfânt» (2 Cronici 5:7).” (Profeți și regi, p. 38)

Chivotul conținea cele două table de piatră date de Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai. Pe ele erau scrise cele Zece Porunci.
Care crezi că era scopul opririi la fiecare șase pași și aducerii de jertfe înaintea chivotului? Ce încerca Solomon să-I transmită lui Dumnezeu prin această practică?