[vineri, 27 martie]

În 2 Samuel 7:10,11, Dumnezeu descrie modul în care speră să poată binecuvânta Israelul prin domnia lui David.

10 am dat un loc poporului Meu, lui Israel, şi l-am sădit ca să locuiască în el şi să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte 11 şi ca pe vremea când pusesem judecători peste poporul Meu, Israel. Ţi-am dat odihnă izbăvindu-te de toţi vrăjmaşii tăi. Şi Domnul îţi vesteşte că-ţi va zidi o casă.

Cu toate acestea, păcatele lui David au produs multă agitație și pagube, iar în cele din urmă au dus la dezbinarea țării. Dacă păcatul unui singur om poate avea asemenea efecte, e posibil ca bunătatea și credincioșia cuiva să aibă efecte pozitive similare asupra lumii? Ce fel de fapte pot schimba lumea în bine? Ce poți face pentru a-L prezenta pe Isus înaintea lumii?