[marți, 25 februarie]

Citește pasajul de la rubrica Flash.

„David părea lipsit de orice ajutor pământesc. Tot ce-i era mai scump pe pământ îi fusese luat. Saul îl alungase din țară; filistenii îl alungaseră din tabără; amaleciții îi jefuiseră cetatea; soțiile și copiii lui fuseseră făcuți prizonieri și propriii prieteni de încredere se uniseră împotriva lui și-l amenințau cu moartea. În ceasul acesta de mare strâmtorare, David, în loc să stăruiască în gândurile sale asupra acestor situații dureroase, a privit cu toată dragostea la Dumnezeu, căutând ajutor. El «s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul».” (Patriarhi și profeți, p. 692)

Ellen White descrie unul dintre cele mai disperate momente din viața lui David. Oricât de mare ar fi fost David, el nu era un om perfect. În perioada în care fugea de Saul, el a făcut un pact cu Achiș, un comandant filistean, și s-a ascuns printre filisteni (1 Sa- muel 27:1-4).

În ce condiții s-a destrămat alianța? Citește 1 Samuel 29:1-47.
De ce David și-a lăsat siguranța personală și a oamenilor săi pe seama unor dușmani? Ce spune acest lucru cu privire la încrederea lui în ocrotirea lui Dumnezeu?