[luni, 24 februarie]

Citește textul-cheie.

„David și-a apucat hainele și le-a sfâșiat, și toți oamenii care erau lângă el au făcut același lucru. Au jelit, au plâns și au postit până seara, de durere pentru Saul, pentru fiul său Ionatan, pentru poporul Domnului, fiindcă fuseseră tăiați cu sabia.” (2 Samuel 1:11,12)

Vestea morții lui Saul și a lui Ionatan i-a distrus sufletește pe David și pe oamenii lui. Citește 2 Samuel 1:5- 10.

5 – De unde ştii că Saul şi fiul său Ionatan au murit? l-a mai întrebat David pe tânărul care i-a adus veştile.

6 – S-a întâmplat să mă aflu pe muntele Ghilboa, a răspuns tânărul, unde l-am văzut pe Saul, sprijinit pe suliţa sa, iar carele şi călăreţii îl ajungeau din urmă. 7 Când Saul s-a uitat în urmă şi m-a văzut, m-a chemat, iar eu i-am răspuns:

– Iată-mă!

8 – Cine eşti? m-a întrebat el.

– Sunt amalekit, i-am răspuns eu.

9 Atunci el mi-a zis:

– Apropie-te de mine şi ucide-mă pentru că sunt în agonia morţii, cu toate că sunt încă în viaţă.

10 Aşadar, m-am apropiat de el şi l-am ucis deoarece ştiam că, odată rănit, nu va mai trăi. I-am luat apoi coroana de pe cap şi brăţara de la braţ şi le-am adus aici, stăpânului meu. (2 Samuel 1:5- 10)

Cum au aflat David și soldații lui despre moartea lui Saul și a lui Ionatan?
Ce i-a făcut David amalecitului care îl omorâse pe Saul (2 Samuel 1:14.15)? De ce?

14 Atunci David i-a zis:

– Cum de nu ţi-a fost frică să-ţi ridici mâna şi să ucizi pe unsul Domnului?

15 Apoi David l-a chemat pe unul dintre oamenii lui şi i-a zis:

– Apropie-te şi doboară-l!

El l-a lovit şi acesta a murit.

Ce îți spune acest gest al lui David despre respectul față de persoana aleasă de Dumnezeu ca rege?