[miercuri, 12 februarie]

Citește secțiunea Repere și roagă-te pentru împlinirea planului lui Dumnezeu în viața ta. Ce te cheamă Dumnezeu să faci?

„Domnul Însuși va merge înaintea ta, El Însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa; nu te teme și nu te înspăimânta!” (Deuteronomul 31:8)

„Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.” (Romani 15:4)

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta! Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.” (Proverbele 3:5,6)

„Pot totul în Hristos, care mă întărește.” (Filipeni 4:13)

„Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.” (Ieremia 29:11)