[marți, 11 februarie]

Citește rubrica Flash

„David a continuat să se pregătească în frumusețea și puterea anilor tinereții sale, pentru a ocupa o poziție înaltă între cei mai aleși oameni de pe pământ. Talentele sale erau folosite pentru a preamări slava Dătătorului. […] Iubirea care-l anima, grijile care-l chinuiau, biruințele care-l însoțeau, toate erau subiecte ale cugetării sale active; și, privind la iubirea lui Dumnezeu în toate înlănțuirile vieții sale, inima lui izbucnea într-o și mai vie adorare și recunoștință, glasul lui izbucnea într-o melodie tot mai vie, harpa sa răsuna în imnuri tot mai voioase, iar păstorașul căpăta mai multă putere, mai multă cunoștință, deoarece Duhul Domnului era asupra lui.” (Patriarhi și profeți, p. 642)

și apoi meditează la următoarele întrebări:

Pe tine ce iubire te animă?

Ce întristări te doboară?

Ce biruințe te însoțesc?

Cum pot răspunsurile pe care le dai la aceste întrebări să constituie „subiecte ale cugetării [t]ale active”, astfel încât inima să-ți izbucnească „într-o și mai vie adorare și recunoștință”, iar glasul să-ți răsune „în imnuri tot mai voioase”, astfel încât să poți deveni din ce în ce mai puternic?