[luni, 27 ianuarie]

Analizează textele-cheie, care se referă la atitudinea israeliților în problema alegerii unui rege.

„Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. «Nu!» au zis ei, «ci să fie un împărat peste noi, ca să fim și noi ca toate neamurile; împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cârmui în războaiele noastre».” (1 Samuel 8:19,20)

„Domnul sărăcește și El îmbo- gățește, El smerește și El înalță.” (1 Samuel 2:7)

De ce crezi că erau atât de porniți să aibă un rege, deși Îl aveau drept conducător pe Regele Universului? Crezi că au înțeles ce făcuse Dumnezeu prin intermediul lui Samuel până în acel moment? Crezi că s-au bucurat pentru faptul că Dumnezeu a dat curs dorinței lor de a avea un rege?