[duminică, 26 ianuarie]

Citește la secțiunea Caz în studiu cum a devenit Saul rege al lui Israel, apoi răspunde la întrebările de la rubrica Fișă de studiu. Analizând comportamentul și cuvintele profetului Samuel, care crezi că era atitudinea lui Dumnezeu? Crezi că era fericit, supărat, furios? Ia-ți timp să scrii trăirile pe care le-ai avea în situația în care ai con- duce un grup de oameni ce pur și simplu nu mai vor să te asculte și să te ia în serios.

 

Caz în studiu

Samuel a luat sticluţa cu untdelemn, l-a turnat pe capul lui Saul şi l-a sărutat spunând:

– Nu te-a uns Domnul să fii conducător peste moştenirea Lui?[a] 2 După ce vei pleca de la mine, vei întâlni doi bărbaţi lângă mormântul Rahelei, la hotarul lui Beniamin, la Ţelţah. Ei îţi vor spune: „Măgăriţele, pe care te-ai dus să le cauţi, au fost găsite. Tatăl tău însă nu mai este îngrijorat pentru măgăriţe, ci este îngrijorat pentru voi. El întreabă: «Ce să fac pentru fiul meu?»“ 3 Treci de locul acela şi mergi mai departe până la stejarul din Tabor. Acolo te vor întâlni trei bărbaţi care se suie la Dumnezeu, la Betel. Unul dintre ei duce cu el trei iezi, altul trei pâini, iar altul un burduf cu vin. 4 Ei te vor saluta şi îţi vor dărui două pâini pe care le vei lua din mâna lor. 5 După aceea vei merge la Ghiva lui Dumnezeu unde se află o garnizoană de-a filistenilor. Cum vei intra în cetate, vei întâlni un grup de profeţi coborând de pe înălţime cu harfe, tamburine, flaute şi lire înaintea lor, iar ei profeţind. 6 Duhul Domnului va veni peste tine cu putere, vei profeţi împreună cu ei şi vei fi preschimbat într-un alt om. 7 Când aceste semne ţi se vor împlini, fă ceea ce mâinile tale vor găsi potrivit să facă, pentru că Domnul este cu tine. 8 Coboară-te înaintea mea la Ghilgal. După aceea voi veni şi eu la tine ca să aduc arderi de tot şi jertfe de pace[b]. Vei aştepta şapte zile până voi veni la tine ca să-ţi fac cunoscut ce vei avea de făcut.

9 De îndată ce Saul s-a întors cu spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă şi toate semnele acestea s-au împlinit în acea zi.

17 Samuel a convocat poporul înaintea Domnului la Miţpa 18 şi le-a spus: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Eu l-am scos pe Israel din Egipt şi v-am eliberat de sub puterea egiptenilor şi a tuturor regatelor care vă asupreau.» 19 Voi însă Îl respingeţi astăzi pe Dumnezeul vostru Care v-a izbăvit din toate nenorocirile şi necazurile voastre, spunând: «Nu vrem să facem cum zici tu, ci pune un rege peste noi!» De aceea înfăţişaţi-vă acum înaintea Domnului, după seminţiile şi clanurile voastre.“

20 Samuel a apropiat toate seminţiile lui Israel, iar sorţul a căzut pe seminţia lui Beniamin. 21 Apoi a apropiat seminţia lui Beniamin după clanuri, iar sorţul a căzut pe clanul lui Matri. În cele din urmă sorţul a căzut pe Saul, fiul lui Chiş. Când l-au căutat însă, n-a fost găsit. 22 Ei l-au întrebat în continuare pe Domnul:

– A sosit omul acesta aici?

– Da! le-a răspuns Domnul. Este ascuns printre bagaje.

23 Ei au alergat şi l-au scos de acolo. Când a stat în picioare în mijlocul poporului, era mai înalt cu un cap decât oricare altul. 24 Atunci Samuel a zis întregului popor:

– Îl vedeţi pe acela pe care l-a ales Domnul? Nu este altul ca el în tot poporul.

Şi toţi au strigat:

– Trăiască regele! (1 Samuel 10:1-9,17-24)

 

Fișă de studiu

  1. Ce părere ai de discursul de deschidere al lui Samuel rostit în fața poporului înainte de prezentarea lui Saul (versetele 17-19)?
  2. Ți-ar plăcea să fii prezentat în felul acesta?
  3. De ce crezi că era o idee proastă alegerea unei conduceri umane în schimbul conducerii directe de către Dumnezeu?
  4. Ce i-a determinat pe israeliți să dorească un rege?
  5. Cum erau fiii lui Samuel (1 Samuel 8)? Ce rol crezi că au avut faptele lor în nașterea dorinței israeliților de a avea un rege?
  6. Care sunt temele conținute în acest pasaj biblic?
  7. De ce a fost Samuel atât de minuțios în indicațiile pe care i le-a dat lui Saul?
  8. Care sunt calitățile care l-au făcut pe Saul potrivit pentru a conduce? Care sunt defectele care nu îl recomandau pentru această poziție?