[miercuri, 1 ianuarie]

Textele de la rubrica Repere exprimă importanța autodisciplinei.

„Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți.” (Proverbele 16:32)

„Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aș vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel și de proroci! Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe.” (Evrei 11:32-34)

„Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.” (Proverbele 25:28)
„Căci prostituata este o groapă adâncă, iar femeia străină, o fântână strâmtă. Ea pândește ca un hoț și mărește între oameni numărul celor stricați.” (Proverbele 23:27,28)

Samson avea putere fizică, dar slăbiciunea spirituală a avut o pondere mai mare în viața lui. El ar fi putut să realizeze extrem de multe lucruri, dacă ar fi învățat să-și țină sentimentele în frâu și dacă s-ar fi lăsat condus de Dumnezeu. Dar chiar și așa, când Samson nu a avut la cine să mai apeleze decât la Dumnezeu, Dumnezeu l-a considerat în continuare un erou. Cum crezi că poți rămâne în legătură permanentă cu Dumnezeu, astfel încât să nu îți irosești darurile spirituale pe care le ai?