[marți, 31 decembrie]

La rubrica Flash din această săptămână, este explicat modul în care israeliții și-au plecat capul atunci când au fost asupriți de filisteni, suportând cruzimea acestora. Asemenea israeliților din pustie, care l-au implorat pe Moise să se întoarcă în Egipt atunci când situația s-a complicat, israeliții din timpul lui Samson au preferat un confort relativ, în loc să-și pună viața în joc pentru credința lor.

Flash

„Dacă ar fi fost gata să se unească cu Samson și să exploateze biruința, israeliții ar fi scăpat de puterea apăsătorului. Dar ajunseseră lipsiți de curaj și lași. Ei au neglijat să împlinească însărcinarea pe care le-o dăduse Dumnezeu, și anume să-i alunge pe păgâni; se făcuseră părtași la datinile lor degradante, acceptaseră ororile lor și le scuzaseră chiar și nedreptățile, atâta timp cât nu erau îndreptate împotriva lor. Când au fost aduși sub puterea apăsătorului, s-au plecat ca niște sclavi la această umilire, de care ar fi putut să scape dacă ar fi ascultat de Dumnezeu. Chiar și atunci când Domnul a ridicat un salvator între ei, nu rareori l-au părăsit și s-au unit cu vrăjmașii.” (Patriarhi și profeți, p. 564)

Cea mai puternică armă a regimurilor opresive actuale este frica. Atâta vreme cât oamenilor le e teamă să facă un pas în față, gu- vernele tiranice au putere asupra lor. Dar, când cei oprimați își dau seama că unindu-se devin mai puternici decât orice armă ce poate fi folosită împotriva lor, statele despotice se prăbușesc, fără mă- car să fie tras un foc de armă.
Ce nedreptăți vezi în lumea din ju- rul tău? Cum te poți ridica și vorbi despre aceste lucruri, astfel încât să produci o schimbare notabilă?