Alte rubrici din studiu

Știai că?

În Biblie se vorbește despre două feluri distincte de zecime. Prima zecime trebuia folosită exclusiv pentru a susține activitatea preoților și a leviților. În Numeri 18:21,26, Dumnezeu dă următoarea poruncă referitoare la prima zecime: „Fiilor lui Levi le dau ca moștenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba Cortului Întâlnirii… Să vorbești leviților și să le spui: «Cînd veți primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe care v-o dau din partea lor, ca moștenire a voastră, să luați întâi din ea un dar pentru Domnul, și anume: a zecea parte din zeciuială”.

A doua zecime trebuia consumată la Cortul Întâlnirii ca o masă sfântă înaintea Domnului. La această zecime se referă texte ca De- uteronomul 14:28 și 26:12-15.

 

Cu alți ochi

„Lumea întreabă: «Ce lucruri are un om?»; Hristos întreabă: «Cum le folosește?»” – Andrew Murray, pastor sud-african, secolele XIX-XX

„Dumnezeu ne încredințează bani pentru a ne testa; deoarece, așa cum e jucăria pentru un copil, banii sunt un exercițiu pentru a ști cum să procedăm cu lucruri mai importante.” – Fred Smith, Leadership, vol. 4, no. 1

„Cel care oferă mult celui sărac va primi înapoi de zece ori mai mult.” – John Bunyan, predicator și autor englez, secolul XVII