[sâmbătă, 7 decembrie]

Semne pe nisip

Referința biblică: Iosua 23 și 24

Comentariu: Patriarhi și profeți, capitolul 49

 

Text-cheie

„Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.” (Iosua 24:15)

Rubrica Ce părere ai? tratează problema curajului. Iosua pune semnul egal între curaj și puterea morală a caracterului.

Citește următoarele întrebări cu răspuns multiplu.
Cu care ești de acord?
Curajul este:

a. dispoziția de a pune totul la bătaie pentru lucrurile în care crezi.

b. o atitudine care nu e ținută în loc de obstacole și merge înainte, cu încredere.

c. capacitatea de concentrare asupra lucrurilor cu adevărat importante.

Ce i-a ispitit pe israeliți să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu în timpul lui Iosua?
a. religiile exotice ale canaaniților.
b. era prea complicat să-L urmeze pe Dumnezeu.
c. se instalaseră prea confortabil în noua lor țară.
d. au început să creadă că se pot descurca și singuri.

Citește Iosua 23:6-8.

6 Puneţi-vă toată puterea ca să păziţi şi să împliniţi toate cele scrise în Cartea Legii lui Moise, fără să vă abateţi nici la stânga, nici la dreapta. 7 Nu vă întovărăşiţi cu neamurile acestea, care au rămas printre voi! Nu chemaţi numelor zeilor lor şi nu juraţi pe numele lor! Nu le slujiţi şi nu vă închinaţi înaintea lor, 8 ci rămâneţi alipiţi de Domnul, Dumnezeul vostru, aşa cum aţi făcut până în ziua aceasta.

În ce sens viața alături de Hristos cere curaj? Ce idoli moderni există în lumea de azi și cum pot creștinii să li se opună?