[duminică, 8 decembrie]

Citește cazul în studiu și răspunde la întrebările rubricii Fișă de studiu, care se referă la relația cu Dumnezeu, la credincioșia lui Dumnezeu față de noi și la relația și mărturia noastră înaintea altora.

Caz în studiu

Trecuse o lungă perioadă de timp de când Domnul dăduse odihnă lui Israel din partea tuturor duşmanilor care-l înconjurau, iar Iosua era bătrân şi înaintat în vârstă. 2 Atunci Iosua a convocat întregul Israel, bătrânii, conducătorii, judecătorii şi căpeteniile lui şi le-a spus astfel: „Eu sunt bătrân acum şi înaintat în vârstă; 3 voi aţi văzut ce a făcut Domnul, Dumnezeul vostru, tuturor acestor neamuri, de dragul vostru, fiindcă Însuşi Domnul, Dumnezeul vostru, a luptat pentru voi. 4 Seminţiilor voastre le-am dat ca moştenire toate teritoriile acestor neamuri care au mai rămas, începând de la Iordan, toate neamurile pe care le-am nimicit, până la Marea cea Mare[a], în partea de apus. 5 Însuşi Domnul, Dumnezeul vostru, le va izgoni dinaintea voastră. El le va îndepărta dinaintea voastră, iar voi le veţi lua ţara în stăpânire, aşa cum v-a promis Domnul, Dumnezeul vostru.

6 Puneţi-vă toată puterea ca să păziţi şi să împliniţi toate cele scrise în Cartea Legii lui Moise, fără să vă abateţi nici la stânga, nici la dreapta. 7 Nu vă întovărăşiţi cu neamurile acestea, care au rămas printre voi! Nu chemaţi numelor zeilor lor şi nu juraţi pe numele lor! Nu le slujiţi şi nu vă închinaţi înaintea lor, 8 ci rămâneţi alipiţi de Domnul, Dumnezeul vostru, aşa cum aţi făcut până în ziua aceasta.

9 Domnul a izgonit dinaintea voastră neamuri mari şi puternice, astfel că nimeni nu a putut să vă stea împotrivă până în ziua aceasta. 10 Un singur om dintre voi punea pe fugă o mie de duşmani, fiindcă Însuşi Domnul, Dumnezeul vostru, lupta pentru voi, aşa cum vă promisese.

11 Vegheaţi deci cu luare-aminte asupra sufletelor voastre, ca să-L iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, 12 căci dacă vă veţi abate şi vă veţi alipi de rămăşiţa acestor neamuri, care au rămas printre voi, dacă vă veţi uni cu ele prin căsătorii şi veţi intra la ele şi ele la voi[b], 13 să ştiţi că Domnul, Dumnezeul vostru, nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră. Ele vă vor fi atunci o cursă şi un laţ, vor fi ca un bici pe spatele vostru şi ca nişte spini în ochii voştri, până veţi pieri din această ţară bună, pe care v-a dat-o Domnul, Dumnezeul vostru.

14 Iată că se apropie vremea ca eu să mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoaşteţi din toată inima şi din tot sufletul vostru că nu a rămas neîmplinită nici una din promisiunile bune pe care vi le-a făcut Domnul, Dumnezeul vostru. Toate s-au împlinit şi nu a rămas neîmplinită nici măcar una. 15 Însă aşa cum Domnul, Dumnezeul vostru, a împlinit toate promisiunile bune pe care vi le-a făcut, tot aşa Domnul va aduce asupra voastră toate lucrurile rele despre care aţi fost avertizaţi, până când veţi fi nimiciţi din ţara aceasta bună, pe care v-a dat-o Domnul, Dumnezeul vostru. (Iosua 23:1-15)

14 Şi acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-I cu integritate şi cu credincioşie! Îndepărtaţi zeii cărora le-au slujit strămoşii voştri dincolo de râu şi în Egipt şi slujiţi Domnului! 15 Iar dacă nu doriţi să slujiţi Domnului, atunci alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: fie zeilor cărora le slujeau strămoşii voştri dincolo de râu, fie zeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi! Cât despre mine, eu şi familia mea Îi vom sluji Domnului! (Iosua 24:14.15)

Fișă de studiu

  1. Adevărat sau fals: Dumnezeu preferă să fii mai degrabă un creștin ipocrit, decât un ateu sincer. Dumnezeu le oferă întotdeauna oamenilor posibilitatea de a alege cum să acționeze. De ce li se pare oamenilor că Dumnezeu e atât de greu de urmat?
  2. E mai ușor sau mai greu să-L urmezi pe Dumnezeu în lumea de azi – cu afaceri înfloritoare, suprasaturată de mass-media, avansată tehnologic, cu o Biblie mai lungă de citit și cu un creștinism destul de respectat în societate – în comparație cu vremea lui Iosua – când exista amintirea vie a unor minuni extraordinare, un legământ în care erau specificate clar binecuvântările și blestemele și un contrast mai clar între depravarea păgână și devoțiunea adevărată?
  3. Privind în urmă, în viața ta, consideri că Dumnezeu a fost credincios față de tine? Tu ai fost credincios față de Dumnezeu? Ce legătură s-ar putea să existe între cele două?
  4. Iosua i-a avertizat pe israeliți să fie atenți să nu se amestece cu popoarele din Canaan. Isus le-a încredințat creștinilor misiunea de a se răspândi și a face ucenici din toate popoarele. Prin ce se deosebește misiunea lui Isus pentru noi? Ce elemente din sfaturile lui Iosua ar trebui să luăm și noi în considerare?
  5. Subliniază trei făgăduințe sau trei porunci care ți se adresează în mod personal.

Deseori, oamenii cad în capcana a două idei diametral opuse, dar la fel de false despre Dumnezeu: prima, că Dumnezeu le va scuza păcatul fără ca ei să-l regrete, iar a doua, că noi ne putem câștiga neprihănirea prin propriile eforturi. Dumnezeu face apel la noi să ne bazăm în totalitate pe El. Ellen White afirmă:

„Atâta timp cât se încredeau în propria putere și dreptate, le era cu nepu- tință să câștige iertarea păcatelor; ei nu erau în stare să satisfacă cerințe- le Legii desăvârșite a lui Dumnezeu și zadarnic era legământul lor de a-I servi lui Dumnezeu. Numai prin credința lui Hristos puteau să capete iertarea păcatelor și să primească puterea de a asculta de Legea lui Dumnezeu. Era necesar ca ei să înceteze a se mai încrede în propriile străduințe de a fi mântuiți, încrezându-se cu totul în meritele Mântuitorului făgăduit, dacă doreau să fie primiți înaintea lui Dumnezeu.” (Patriarhi și profeți, p. 524)

Iată ce înseamnă harul! Unora le e atât de greu să accepte harul, din cauză că renunță greu la păcat sau din cauza eforturilor lor greșit înțelese de a fi „suficient de buni”!