[miercuri, 13 noiembrie]

Citește Reperele din această săptămână, concentrându-te mai ales asupra textului din Galateni 5:24: „Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei”. Scrie ce crezi că înseamnă „a-ți răstigni firea pământească împreună cu patimile și poftele ei”. Citește cu atenție și celelalte texte. Ce rol joacă Isus în lupta noastră de a-L asculta pe Dumnezeu, de a ne crucifica firea? Ce rol joacă  Dumnezeu? În cele din urmă, ce poți face pentru a contribui cu ceva la împlinirea planului lui Dumnezeu de a te salva?

 

Repere

„El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire: prin rănile Lui ați fost vindecați.” (Petru 2:24)

„Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei.” (Galateni 5:24)

„Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi, stați liniștiți.” (Exodul 14:14)

„V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)

„Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” (Apocalipsa 3:21)

„Acum, dacă veți asculta glasul Meu și dacă veți păzi legământul Meu, veți fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu.” (Exodul 19:5)