[marți, 19 noiembrie]

Citește rubrica Flash pentru a înțelege anumite lucruri referitoare la Satana și tertipurile lui.

„Satana lucrează fără răgaz și caută să schimbe cele rostite de Dumnezeu, să orbească mintea și să întunece înțelegerea și, în felul acesta, să-i ducă pe oameni la păcat. Din cauza aceasta caută Domnul să le spună așa de amănunțit și să lămurească lucrurile atât de bine, încât să nu fie nevoie ca cineva să pornească pe căi greșite. Dumnezeu caută fără încetare să-i atragă pe oameni cu totul sub protecția Sa, pentru ca Satana să nu poată exercita asupra lor puterea lui înșelătoare și îngrozitoare.” (Patriarhi și profeți, p. 503)

Ellen White precizează atent faptul că Dumnezeu este foarte explicit când vine vorba de poruncile Sale, deoarece Satana are de câștigat atunci când noi fie nu știm ce așteaptă Dumnezeu din partea noastră, fie nu ascultăm de El. Nu pedeapsa e ceea ce urmărește Dumnezeu atunci când ne dă poruncile, ci El depune toate eforturile pentru a ne salva.
Dumnezeu a vorbit prin intermediul lui Moise și al lui Iosua pentru a le face cunoscute israeliților blestemele care vor urma păcatului, dar și binecuvântările care vor urma ascultării. Citește Deuteronomul 28.