[sâmbătă, 16 noiembrie]

Ordinea priorităților

Referința biblică: Iosua 8

Comentariu: Patriarhi și profeți, capitolul 46

 

Text-cheie

„Și acolo, Iosua a scris pe pietre o copie a legii pe care o scrisese Moise înaintea copiilor lui Israel. Tot Israelul, bătrânii, mai-marii oștii și judecătorii lui stăteau de amândouă părțile chivotului, înaintea preoților, din neamul leviților, care duceau chivotul legământului Domnului…” (Iosua 8:32,33)

 

La rubrica Ce părere ai? ți s-a cerut să inventezi un jurământ sau un imn pe care Dumnezeu ni l-ar putea cere să-l cântăm sau să-l rostim.

Când ai cântat ultima oară imnul național sau ai spus jurământul de credință sub steag? Ai fost singur sau împreună cu alții? Continuă următoarea afirmație, alegând dintre variantele de mai jos:
Motivul pentru care cânt imnul național și rostesc jurământul de credință este acela de a:
• demonstra că le știu pe de rost, astfel încât părinții și profesorii să nu mă certe că nu le cunosc bine.
• a le repeta pentru ziua în care mă voi înrola în armată.
• a-mi demonstra patriotismul și atașamentul față de legile și valorile poporului meu.
• a le arăta conducătorilor țării că sunt dispus să fac orice mi-ar cere.

Are Dumnezeu vreun imn și vreun jurământ pe care I-ar plăcea să ne audă că le repetăm din când în când? Scrie în câteva cuvinte ce crezi că ar conține jurământul față de Dumnezeu:

Citește Iosua 8:32.

Acolo, înaintea israeliţilor, Iosua a scris pe pietre o copie a Legii lui Moise.

De ce era Iosua atât de dornic să scrie absolut toate cuvintele Legii? Ni se spune că Iosua a convocat această adunare imediat după ce Israel a cucerit cetatea Ai. De ce nu a vrut Iosua să-i lase pe israeliți să se odihnească puțin, înainte de a ciopli în piatră Legea? Cât de importante sunt poruncile lui Dumnezeu pentru viața ta? De ce nu-I scrii chiar acum lui Dumnezeu un jurământ de credință?