[duminică, 17 noiembrie]

Citește cazul în studiu din această săptămână (Iosua 8:30-35).

30 Atunci Iosua a zidit un altar Domnului, Dumnezeul lui Israel, pe muntele Ebal, 31 aşa cum Moise, robul Domnului, le poruncise israeliţilor potrivit celor scrise în Cartea Legii lui Moise: un altar din pietre întregi, neatinse de unelte din fier, altar pe care să aducă Domnului arderi de tot şi jertfe de pace.

32 Acolo, înaintea israeliţilor, Iosua a scris pe pietre o copie a Legii lui Moise. 33 Întregul Israel, bătrânii, dregătorii şi judecătorii lui stăteau de-o parte şi de alta a Chivotului, în faţa preoţilor leviţi care duceau Chivotul Legământului cu Domnul. Jumătate din popor, străini sau evrei, erau aşezaţi în faţa muntelui Garizim, iar cealaltă jumătate în faţa muntelui Ebal, aşa cum poruncise mai înainte Moise, robul Domnului, în scopul binecuvântării poporului Israel.

34 Apoi Iosua a citit toate cuvintele Legii – binecuvântările şi blestemele – potrivit tuturor celor scrise în Cartea Legii. 35 Nu a existat nici o poruncă din toate cele poruncite de Moise pe care să nu o fi citit Iosua înaintea întregii adunări a lui Israel, inclusiv înaintea femeilor, a copiilor, precum şi a străinilor care trăiau în mijlocul lor. (Iosua 8:30-35)

 

Fișă de studiu

  1. Ce bătălie importantă a avut loc înainte de adunarea de la Ebal și Garizim? (Iosua 8:1-29)
  2. Care sunt elementele notabile în legătură cu această luptă?
  3. Subliniază versetele care scot în evidență preocuparea lui Iosua față de legile lui Dumnezeu. Ce rol joacă Moise în această ceremonie? Care e contribuția sa unică?
  4. Încercuiește toate categoriile de persoane care s-au adunat în fața celor doi munți.
    De ce crezi că Dumnezeu a vrut ca toți copiii Săi să ia parte la această ceremonie?
  5. Continuă Dumnezeu și în prezent să le aducă la cunoștință copiilor Săi binecuvântările și blestemele care vor urma, în funcție de alegerile lor? Dacă da, prin ce metodă? Găsești în Biblie versete care să-ți susțină punctul de vedere?
  6. Încadrează într-un dreptunghi propozițiile care reprezintă nucleul acestui fragment biblic.

Israeliții au fost împărțiți în două, de o parte și de alta a chivotului și a preoților care îl purtau. De ce era chivotul pus între cele două grupuri de israeliți? Chivotul conținea Legea lui Dumnezeu, cele Zece Porunci. Ce loc ocupă cele Zece Porunci în viața ta? Care a fost ultima ocazie în care le-ai citit?