[duminică, 27 octombrie]

Citește capitolele 31 la 34 din Deuteronomul. Fii atent în mod special la pasajele de la secțiunea Caz în studiu.

Moise s-a urcat din câmpiile Moabului pe muntele Nebo, pe vârful Pisga, care este înaintea Ierihonului. Domnul i-a arătat întreaga ţară, de la Ghilad până la Dan, 2 ţara lui Neftali, ţara lui Efraim şi a lui Manase, toată ţara lui Iuda până la Marea de Apus, 3 Neghevul şi toată regiunea din Valea Ierihonului, Cetatea de Palmieri, până la Ţoar. 4 Atunci Domnul i-a vorbit: „Aceasta este ţara pe care am promis-o lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov când am spus: «Seminţei tale i-o voi da!». Te-am lăsat să o vezi, dar nu vei intra în ea.“
5 Moise, robul Domnului, a murit în ţara Moab, după Cuvântul Domnului. 6 El l-a înmormântat în ţara Moab, în valea care este faţă în faţă cu Bet-Peor, dar nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. 7 Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit, însă vederea nu-i slăbise şi puterea nu-l părăsise. 8 Israeliţii l-au plâns pe Moise în câmpiile Moabului treizeci de zile, după care zilele de plâns şi de doliu pentru Moise s-au încheiat.
9 Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înţelepciunii, deoarece Moise îşi pusese mâinile peste el. Israeliţii au ascultat de el şi au împlinit ceea ce Domnul i-a poruncit prin Moise.
10 De atunci nu s-a mai ridicat în Israel nici un alt profet asemenea lui Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă. 11 Căci doar pe el Domnul l-a trimis în ţara Egiptului ca să facă toate acele semne şi minuni împotriva lui Faraon, a slujitorilor lui şi împotriva întregii ţări 12 şi doar Moise a înfăptuit cu mână tare înaintea întregului Israel, toate acele fapte măreţe. (Deuteronom 34)

Fișă de studiu

 1. Ai stat vreodată să meditezi la această etapă din viața lui Moise?
  A fost Dumnezeu corect atunci când i-a interzis lui Moise să intre în Țara Făgăduită din cauza unei singure greșeli?
  Pentru cine era lecția pe care Dumnezeu încerca să o trans- mită prin faptul că nu i-a permis lui Moise să intre în Țara Fă- găduită?
 2. De ce era o problemă atât de mare faptul că, în loc să-i vorbească unei stânci, Moise a lovit-o? Rezultatul ar fi fost oricum același, nu-i așa? (Vezi Deuteronomul 32:48-52.)
 3. A mai făcut ceva Moise, în cursul vieții lui, care ar fi putut să atragă după sine aceeași pedeapsă ca incidentul cu stânca? Cum a motivat Dumnezeu pedeapsa pe care i-a dat-o lui Moise? (Vezi Numeri 20:12.)
 4. Pe lângă faptul că a fost primul care a fost înviat din morți, lui Moise i s-a mai acordat o onoare deosebită în relația lui cu Dumnezeu. Care a fost acel privilegiu? (Citește Exodul 33:11 și Numeri 12:8.)
 5. Ce moștenire le-a lăsat Moise israeliților după moartea sa?
 6. Citește Deuteronomul 31:1-8. Moise a lăsat un nou _____ _________________ .
 7. Citește Deuteronomul 31:9-13. Moise a lăsat scris un ________________ .
 8. Citește Deuteronomul 31:30 – 32:47. Moise a lăsat un ________________ pentru a fi învățat pe de rost.
 9. De ce era atât de importantă această moștenire?

Ce lucruri noi ai aflat despre Moise? Ai mai citit până acum această binecuvântare rostită asupra copiilor lui Israel? De unde știa Dumnezeu cum aveau să se comporte israeliții cu El? Cum crezi că s-a simțit Moise când Dumnezeu i-a spus că Israel Îi va întoarce spatele? Consideri că Moise a murit cu inima împăcată, fiindcă își dusese misiunea la bun sfârșit? De ce da sau de ce nu? (Nu uita că el a reușit să-i ducă pe israeliți până la hotarele Țării Făgăduite.)

 

[în foto Muntele Nebo, Iordania]