[sâmbătă, 19 octombrie]

Legea și iubirea – reconsiderate

Referința biblică: Deuteronomul 4 – 6; 28

Comentariu: Patriarhi și profeți, capitolul 42

 

Text-cheie

„Să știi dar că Domnul, Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și Își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui.” (Deuteronomul 7:9)

 

Meditează la cuvintele lui Isus din Matei 22:37-40. „«Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău». Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți». În aceste două porunci se cuprind toată Legea și Prorocii.” (Matei 22:37-40)
Recitește răspunsurile pe care le-ai dat la exercițiul de la rubrica Ce părere ai?. Afirmația lui Isus referitoare la Lege îți schimbă opiniile exprimate?

Ce părere ai?

Exprimă-ți acordul (A) sau dezacordul (D) vizavi de următoarele afirmații. Explică-ți apoi părerea.
__ Dacă păzesc poruncile lui Dumnezeu, voi avea parte de bucuria cea mai mare posibilă.
__ Nimeni nu poate păzi perfect Legea lui Dumnezeu.
__ Nu există niciun standard absolut al binelui și al răului.
__ Toți adolescenții știu să facă diferența dintre bine și rău.
__ Biblia ne poate fi de mare ajutor când trebuie să facem alegeri grele.
__ Atâta vreme cât facem tot posibilul să respectăm Legea lui Dumnezeu, suntem asigurați de intrarea în ceruri.
__ Femeile respectă mai mult Legea lui Dumnezeu decât bărbații.