[duminică, 20 octombrie]

Deseori, Legea e considerată un lucru negativ. Totuși, e clar că această atitudine este complet absurdă. Încearcă să-ți imaginezi o lume fără legi. Cum ar fi? După ce ai citit fragmentele de la secțiunea Caz în studiu, scrie-I un psalm de laudă și mulțumire lui Dumnezeu pentru binecuvântările și avantajele păzirii Legii Sale.

Caz în studiu

„Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Împliniți-le, pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul părinților voștri. Să n-adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele; ci să păziți poruncile Domnului, Dumne- zeului vostru, așa cum vi le dau eu.”

„Numai tu ai fost martor la aces- te lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El.”

„Să știi dar, în ziua aceasta, și pune-ți în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ, și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Păzește dar legile și poruncile Lui, pe care ți le dau azi, ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, și să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău, pe vecie.”

„Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta.”

„Dacă vei asculta de glasul Dom- nului, Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău: Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp.”

„Dar, dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui, pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Vei fi blestemat în cetate și vei fi blestemat pe câmp… Vei fi blestemat la venirea ta și vei fi blestemat la plecarea ta.”
(Deuteronomul 4:1,2,35,39,40; 6:5,6; 28:1-3,15-19)

Fișă de studiu

  1. Încercuiește cuvintele care exprimă suveranitatea lui Dumnezeu.
    Subliniază poruncile date de Dumnezeu.
    Citește Deuteronomul 28:1-14 și întocmește o listă cu bi- necuvântările pe care Dumnezeu le promite ca rezultat al păzirii poruncilor Sale.
  2. Acum adaugă la lista de binecuvântări alte avantaje de care te-ai bucurat ca urmare a păzirii poruncilor lui Dumnezeu.
  3. Citește Deuteronomul 28:15-68 și enumeră câteva blesteme despre care Dumnezeu spune că vor fi rezultatul nerespectării poruncilor Sale.
  4. Acum adaugă la lista cu blesteme alte consecințe negative pe care le-ai descoperit ca urmare a nerespectării poruncilor lui Dumnezeu.
  5. Citește Matei 22:37-40.În ce mod ne ajută să explicăm ideea de binecuvântări și blesteme faptul de a privi poruncile lui Dumnezeu din această perspectivă din Matei?

 

37 Isus i-a răspuns: – „Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta“. 38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. 39 Iar a doua, asemenea ei, este: „Să-l iubeşti pe semenul tău ca pe tine însuţi“. 40 Toată Legea şi Profeţii depind de aceste două porunci. (Matei 22:37-40)