[joi, 19 septembrie]

Din nefericire, istoria răzvrătirii lui Core nu s-a încheiat odată cu moartea acestuia și a lui Datan, Abiram și a celor 250 de con- ducători. Citește Numeri 16:41.

A doua zi întreaga adunare a israeliţilor a cârtit împotriva lui Moise şi a lui Aaron, zicând: „Voi aţi omorât poporul Domnului.“

Ce reacție au avut cei din popor față de cele întâmplate cu o zi mai devreme? Cum le-a răspuns Dumnezeu? (versetele 43-45)

Moise şi Aaron au venit înaintea Cortului Întâlnirii şi Domnul i-a spus lui Moise: „Ieşiţi din mijlocul acestei adunări ca s-o mistui într-o clipă!“ Ei au căzut cu feţele la pământ.

Ce i-a spus Moise lui Aaron să facă? (versetele 46-48)

Moise i-a zis lui Aaron: „Ia-ţi cădelniţa, pune în ea foc de pe altar, pune tămâie în ea şi du-te repede la adunare ca să faci ispăşire pentru ei, pentru că a izbucnit mânia dinaintea Domnului; urgia a început.“ Aaron a luat cădelniţa, după cum îi zisese Moise şi a fugit în mijlocul adunării; urgia începuse deja între cei din popor. A tămâiat şi a făcut ispăşire pentru popor. El s-a aşezat între cei morţi şi cei vii şi urgia s-a oprit.

Câți au murit în plaga trimisă de Dumnezeu asu- pra israeliților?
Ce lecție înveți din această relatare referitor la efectul pe care îl pot avea faptele unei persoane asupra altora? Influența lui Core a dus la moartea a circa 15.000 de oameni.
 
Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse