[miercuri, 18 septembrie]

Rubrica Repere conține texte care ne dau mult de gândit.

„În cele din urmă, toți să aveți aceeași gândire, să simțiți unii cu alții, să aveți dragoste de frați, să fiți plini de compasiune, să aveți o gândire smerită.” (1 Petru 3:8)

„Să faci judecată dreaptă este mai plăcut Domnului decât o jertfă.” (Proverbele 21:3)

„Stăpânul Domn, Sfântul lui Israel, vorbește astfel: «În pocăință și așteptare va fi izbăvirea voastră, în calm și încredere va fi tăria voastră.» Dar n-ați vrut!” (Isaia 30:15)

„Chiar în ceasul acela ucenicii au venit la Isus și L-au întrebat: «Cine este cel mai mare în Împărăția Cerurilor?» Isus a chemat un copilaș, l-a pus să stea în mijlocul lor și le-a zis: «Adevărat vă spun că, dacă nu vă schimbați și nu deveniți ca și copi- lașii, nu veți intra niciodată în Împă- răția Cerurilor! Prin urmare, oricine se smerește ca acest copilaș este cel mai mare în Împărăția Cerurilor.»” (Matei 18:1-4)

„Fala ta e coborâtă în Locuința Morților, împreună cu sunetul harfelor tale. Larvele îți sunt așternut, iar viermii îți sunt învelitoare. … Tu ai zis în inima ta: … «Mă voi înălța deasupra norilor și mă voi face asemenea Celui Preaînalt!» Dar ai fost trântit în Locuința Morților, în adâncimile gropii.” (Isaia 14:11-15)

Dumnezeu spune prin slujitorul Lui, Isaia: „În pocăință și așteptare va fi izbăvirea voastră.” (Isaia 30:15) Ce semnificație are această afirmație pentru tine? În versiunea New International Version (NIV) a Bibliei în limba engleză, textul sună astfel: „În pocăință și odihnă este mântuirea voastră.” Pocăința înseamnă mai mult decât a-ți părea rău de ceea ce ai făcut. Ea înseamnă și a fi dornic să te îndepărtezi de ceea ce Îl face pe Dumnezeu să sufere. Dumnezeu ne făgăduiește că ne va da puterea de a persevera în această schimbare. O scenă teribilă a avut loc la o zi de la răzvrătirea lui Core (Numeri 16:25-33). Ce s-a întâmplat?

25 Moise s-a ridicat şi s-a dus la Datan şi Abiram; cei din sfatul bătrânilor lui Israel l-au urmat. 26 El a vorbit adunării şi i-a zis: „Vă rog, îndepărtaţi-vă de corturile acestor oameni răi şi nu atingeţi nimic din ce este al lor, altfel şi voi veţi fi nimiciţi pentru toate păcatele lor.“ 27 Ei s-au îndepărtat de corturile lui Korah, Datan şi Abiram; Datan şi Abiram au ieşit şi au stat fiecare la intrarea în cortul lui împreună cu soţiile, fiii şi copilaşii lor.

28 Moise le-a zis: „Prin aceasta veţi cunoaşte că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri; nu am făcut-o de capul meu. 29 Dacă oamenii aceştia vor muri cum mor toţi ceilalţi oameni sau dacă vor avea aceeaşi soartă ca toţi oamenii, înseamnă că nu Domnul m-a trimis. 30 Dar dacă Domnul înfăptuieşte ceva cu totul nou şi pământul îşi deschide gura şi-i înghite cu tot ceea ce au şi se coboară de vii în Locuinţa Morţilor[c], atunci să ştiţi că oamenii aceştia l-au dispreţuit pe Domnul.“

31 Imediat ce a terminat de spus aceste cuvinte, pământul de sub ei s-a despicat. 32 Pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit atât pe ei împreună cu casele lor, cât şi pe toţi oamenii lui Korah cu toate bunurile lor. 33 Şi ei cu tot ce era al lor au coborât de vii în Locuinţa Morţilor; pământul s-a închis peste ei şi ei au pierit din mijlocul adunării.

 
Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse