[sâmbătă, 24 august]

Un loc și pentru Dumnezeu

Referința biblică: Exodul 25:1-9; 31:1-11; 40:33-38.

Comentariu: Patriarhi și profeți, capitolul 30.

 

Text-cheie

„Să-Mi facă un Lăcaș și Eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți Tabernaculul și lucrurile din el după modelul pe care ți-l voi arăta.” (Exodul 25:8,9)

 

Ordonează afirmațiile enumerate la rubrica Ce părere ai? și explică de ce ai ales acea ordine. Ce alte adevăruri sau învățături ce reies din sanctuar nu sunt enume- rate aici? Citește Matei 1:23 și Ioan 1:1-5,14 și compară aceste pasaje cu scopul pentru care Dumnezeu a creat Sanctuarul. În ce fel și în ce măsură este sanctuarul legat de persoana lui Hristos?

Ce părere ai?

Iată o listă cu adevărurile despre Planul Mântuirii simbolizate declucrarea din sanctuar. Pe o scară de la 1 la 5 (în care 1 repre-
zintă nivelul cel mai scăzut, iar 5 nivelul cel mai ridicat), ordonează-le în funcție de modul în care ți se adresează personal.
__ Prețul păcatului a necesitat sângele unei jertfe nevinovate.
__ Sanctuarul este important, deoarece ne arată cum a găsit Dumnezeu o cale prin care noi să locuim cu El.
__ Fiecare jertfă din Vechiul Testament prefigura sacrificiul lui Hristos.
__ Așa cum preotul mijlocea pentru Is- rael, Hristos este Mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu.
__ În vreme ce jertfa zilnică oferă iertarea, judecata (Ziua Ispășirii) ne îndreptățește și ne declară nevino- vați.
__ Sanctuarul pământesc era un model al Sanctuarului ceresc.