[duminică, 25 august]

Înainte de a citi pasajele din secțiunea Caz în studiu de săptămâna aceasta, încearcă să revezi Exodul 25 – 40 pentru a înțelege în ce a constat construirea sanctuarului. Citește acum pasajele biblice și răspunde la întrebările din Fișă de studiu. De ce crezi că atât de puține confesiuni creștine țin seama de semnificația sanctuarului și de mesajul transmis de acesta?

Caz în studiu

„Domnul i-a zis lui Moise: «Spune-le israeliților să-Mi aducă o contribuție; s-o primiți pentru Mine de la fiecare om care o va da cu dragă inimă. Aceasta este contribuția pe care va trebui să o primești de la ei: aur, argint, bronz, fire de culoare albastră, purpurie și cărămizie, fir de in subțire, păr de capră, piei de berbeci, vopsite în roșu, piei de vițel de mare, lemn de salcâm, untdelemn pentru luminat, mirodenii pentru untdelemnul folosit la ungere și pentru tămâia mirositoare, pietre de onix și pietre pentru efod și pieptar. Să-Mi facă un Lăcaș și Eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți Tabernaculul și lucrurile din el după modelul pe care
ți-l voi arăta.»”

„Domnul i-a zis lui Moise: «Să știi că l-am chemat pe ieșea din scaunul de domnie și zicea: «Iată cortul lui Dumnenume pe Bețalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, cu înțelepciune, cu pricepere și cunoaștere pentru tot felul de lucrări, ca să creeze proiecte de artă, să prelucreze aurul, argintul și bronzul, să taie și să fixeze pietre scumpe, să prelucreze lemnul și să facă tot felul de lucrări artizanale. I l-am dat ca ajutor și pe Oholiab, fiul lui Ahisamah, din seminția lui Dan; tuturor oamenilor iscusiți le-am dat înțelepciune, ca să facă tot ce ți-am poruncit: Cortul Întâlnirii, Chivotul Mărturiei și Capacul Ispășirii care este peste el, precum și toate lucrurile din cort – masa și uneltele ei, sfeșnicul din aur curat cu toate uneltele lui, altarul tămâierii, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, ligheanul cu piedestalul lui, veșmintele țesute, veșmintele sfinte ale preotului Aaron, veșmintele fiilor săi pentru slujirea ca preoți, untdelemnul pentru ungere și tămâia mirositoare pentru Locul Sfânt. Toate acestea vor trebui să le facă după cum ți-am poruncit.»”

„Apoi a ridicat curtea din jurul Tabernaculului și a altarului și a pus draperia de la intrarea curții. Și astfel, Moise a isprăvit întreaga lucrare. Atunci norul a acoperit Cortul Întâlnirii și slava Domnului a umplut Tabernaculul. Moise n-a putut să intre în Cortul Întâlnirii deoarece norul se așezase deasupra lui și slava Domnului umplea Tabernaculul. În toate călătoriile lor, israe- liții porneau atunci când norul se ridica de deasupra Tabernaculului; când norul nu se ridica, ei nu porneau, dar în ziua în care acesta se ridica, plecau și ei. Norul Domnului era deasupra Tabernaculului ziua, iar noaptea, în nor era un foc sub privirea celor din casa lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor.” (Exodul 25:1-9; 31:1-11; 40:33-38)

Fișă de studiu

  1. Care sunt cuvintele și expresiile-cheie din acest pasaj?
  2. Care a fost cel mai important scop al construirii sanctuarului?
  3. De ce crezi că Dumnezeu i-a îndemnat pe oameni să facă donații pentru construirea sanctuarului, fiecare după cum îl lasă inima? (Vezi Exodul 25:2.) Cum au răspuns israeliții? (Vezi Exodul 35:29 și 36:6,7.)
  4. De ce crezi că a dat Dumnezeu instrucțiuni atât de precise pentru construirea sanctuarului?
  5. De ce crezi că a dat Dumnezeu instrucțiuni atât de precise pentru con- struirea sanctuarului?
  6. Ce parte din pasajul studiat săptămâna aceasta ți-a atras atenția? De ce?
    Descrie sentimentele israeliților după ce sanctuarul a fost construit.
  7. Cincisprezece capitole din Exodul sunt consacrate tabernaculului și serviciilor săvârșite în el. Examinează aceste capitolele și observă temele abordate în mod repetat.
  8. Ce verset crezi că surprinde esența existenței sanctuarului și de ce?