[miercuri, 7 august]

Actualizează textele de la rubri ca Repere. Personalizează-le, așa încât să semene cu un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru tine.

Repere

„Fiți atenți, fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea,necredincioasă, care să-l întoarcă de la Dumnezeul cel Viu.”(Evrei 3:12)

„Eu sunt pâinea vieții. Strămoșii voștri au mâncat manăîn pustie și totuși au murit. Pâinea care coboară dincer este de așa fel, ca cineva să mănânce din eași să nu moară. Eu sunt pâinea vie care a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâineaaceasta va trăi în veac. Și pâinea pe care o voida Eu pentru viața lumii este trupul Meu.”(Ioan 6:48-51)

„Prin urmare, vă spun: cereți și vi se va da;căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide! Căci oricine cere primește; celce caută găsește, iar celui ce bate i seva deschide.” (Luca 11:9,10)

„Dacă avem mâncare și îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns.” (1 Timotei 6:8)

„Dumnezeul meu va împlini toatenevoile voastre după bogăția Luislăvită, în Cristos Isus.” (Filipeni4:19)