[marți, 6 august]

Ellen White comentează astfel experiența israeliților în pustie: „Domnul a îngăduit ca să fie împresurați de necazuri și ca rezervele lor de hrană să se împuțineze, pentru ca inima lor să se întoarcă la Cel ce fusese până atunci Eliberatorul lor.” Acum aplică aceste gânduri la viața ta. Care a fost cea mai mare problemă cu care te-ai confruntat până acum? Experiența aceasta te-a apropiat mai mult de Dumnezeu sau te-a îndepărtat de El? În vreme de necaz, poți învăța niște lecții spirituale pe care în alte situații nu ai fi capabil să le înțelegi. Care sunt acestea?