[miercuri, 24 iulie]

Secțiunea Repere de săptămâna aceasta conține texte despre sângele lui Hristos. În ele ni se spune ce poate face acest sânge pentru noi. Încercuiește toate cuvintele ce exprimă o acțiune. Mulțumește-I lui Dumnezeu în rugă-ciune pentru ceea ce face sângele lui Hristos în viața ta. Mulțumeș-te-I pentru harul ce ți l-a oferit.

Repere

„Căci acesta este sângele Meu, sângele legământului, care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor.” (Matei 26:28

„Însă Dumnezeu Și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că, în timp ce noi eram păcătoși, Cristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când am fost îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu.” (Romani 5:8,9)

„Curățați drojdia veche, ca să fiți un aluat nou, fără drojdie, cum de fapt și sunteți, întrucât Cristos, Mielul nostru de Paște, a fost jertfit. Așadar, să sărbătorim nu cu drojdia veche, nici cu drojdia răutății și ticăloșiei, ci cu azimele sincerității și adevărului.” (1 Corinteni 5:7,8)

„De aceea, Isus a suferit dincolo depoarta cetății, ca să sfințească poporul prin sângele Lui. Așadar, să ieșim la El, în afara taberei, și să îndurăm rușinea Lui.” (Evrei 13:12,13)

„Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Isus,Fiul Său, ne curățește de orice păcat.” (1 Ioan 1:7)

„Har și pace… de la Isus Cristos, Martorul credincios, Întâiul născut dintre cei morți și Conducătorul regilor pământului! A Celui Care ne iubește, Care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Lui…, să fie slava…”(Apocalipsa 1:4-6)