[marți, 23 iulie]

În cadrul rubricii Flash, Ellen White ne reamintește faptul că sângele trebuie să fie întrebuințat pentru a avea efect în viața noastră!

Înainte să devină liberi, robii trebuia să-și demonstreze credința în eliberarea ce avea să fie realizată. Semnul sângelui trebuia să fie pe casele lor… Dacă israeliții nu ar fi ascultat vreuna din îndrumările primite… nu ar mai fi fost protejați… Poporul trebuia să-și dovedească credința prin ascultare. La fel, cei care speră să fie mântuiți prin meritele sângelui lui Hristos trebuie să înțeleagă că ei înșiși au ceva de făcut pentru ca mântuirea să le fie asigurată. În vreme ce numai Hristos ne poate izbăvi de pedeapsa pentru nelegiuire, noi înșine trebuie să ne depărtăm de păcat prin ascultare. Omul va fi mântuit prin credință, nu prin fapte; totuși credința trebuie să se vadă în faptele lui.” (Patriarhi și profeți, pp. 278, 279, orig.)

Citatul este ușor de înțeles. Care este reacția ta față de el? Cum te simți când te gând ești la faptul că Dumnezeu ți-a dăruit din dragoste propriul Său sânge? Adu-ți aminte că Dumnezeu îți cere să faci doar ceea ce El a făcut mai întâi, ceea ce știe că e bun pentru tine, și îți oferă și ajutorul Său. Cum poți să ungi ușa inimii tale cu sânge?