[duminică, 21 iulie]

Citește despre Moise în secțiunea Caz în studiu. Răspunde la întrebările din Fișa de studiu. Apoi,încercuiește cu roșu toate simbolurile pentru Hristos ce apar în acele texte. Notează ce învățăminte ai reținut referitoare la mântuirea ta și la rolul sângelui lui Hristos în viața ta. Nu uita de prețul răscumpărării tale!

Caz în studiu

Domnul le-a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului: „Această lună va marca începutul lunilor; ea va fi pentru voi prima lună din an. Spune întregii adunări a lui Israel ca, în ziua a zecea a acestei luni, să ia un miel[a] pentru fiecare familie, un miel pentru fiecare casă. Dacă o familie este prea mică pentru un miel, ei vor trebui să-l împartă cu vecinul lor cel mai apropiat, după numărul persoanelor, iar mielul să fie împărţit după cât mănâncă fiecare om. Mielul vostru să aibă un an şi să nu aibă meteahnă. Puteţi lua un miel sau un ied. Să-l ţineţi până în ziua a paisprezecea a lunii, apoi întreaga adunare să-l înjunghie între cele două seri[b]. Să ia din sângele lui şi să ungă cei doi uşori şi pragul de sus al caselor în care vor mânca. Să mănânce mielul în aceeaşi noapte; să-l mănânce fript la foc, cu azime şi cu ierburi amare. Să nu-l mâncaţi crud sau fiert în apă, ci fript la foc – capul, picioarele şi măruntaiele. 10 Să nu lăsaţi nimic din el până dimineaţă;[c] orice va rămâne din el până dimineaţa să fie ars. 11 Când îl veţi mânca să aveţi mijlocul încins, sandalele în picioare şi toiagul în mână. Să-l mâncaţi în grabă căci este mielul de Paşte al Domnului. 12 Pentru că în noaptea aceea, Eu voi trece prin ţara Egiptului şi voi lua viaţa tuturor întâilor născuţi din ţara Egiptului, atât ai oamenilor, cât şi ai animalelor şi îi voi judeca pe toţi zeii Egiptului. Eu sunt Domnul. 13 Sângele de pe casele în care locuiţi va fi un semn pentru voi: când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi şi urgia nu vă va distruge atunci când voi lovi ţara Egiptului.

Moise a convocat sfatul bătrânilor lui Israel şi le-a zis: „Duceţi-vă să vă alegeţi miei pentru clanurile voastre şi înjunghiaţi mielul de Paşte. 22 Luaţi un mănunchi de isop, înmuiaţi-l în sângele dintr-un vas şi ungeţi cu el pragul de sus şi cei doi uşori ai casei voastre. Nimeni să nu iasă în afara uşii casei până dimineaţa, 23 pentru că Domnul va trece să-i lovească pe egipteni. Când va vedea sângele pe pragul de sus şi pe cei doi uşori, Domnul va trece pe lângă acea uşă şi nu va lăsa pe nimicitorul să intre în casele voastre şi să vă ia viaţa. 24 Să ţineţi acest lucru ca pe o poruncă veşnică pentru voi şi pentru copiii voştri. 25 Când veţi ajunge în ţara pe care Domnul v-o va da, aşa cum a promis, să păziţi această poruncă. 26 Când copiii voştri vă vor întreba: «Ce înseamnă acest lucru?», 27 voi să le răspundeţi: «Este jertfa de Paşte în cinstea Domnului, pentru că El a trecut pe lângă[d] casele noastre în Egipt, atunci când i-a lovit pe egipteni şi a scăpat familiile noastre.»“ Poporul s-a plecat la pământ şi s-a închinat. 28 Apoi israeliţii au plecat şi au făcut aşa cum le-a poruncit Domnul lui Moise şi lui Aaron. (Exod 12:1-13, 21-28)

Fișă de studiu

Care sunt fragmentele-cheie ale relatării? Subliniază-le.

Ce aspecte sau detalii sunt noi pentru tine? Însemnează-le cu o săgeată.Ce cuvinte sau grupuri de cuvinte surprind cel mai binediferitele emoții care apar în fragment? Încercuiește-le.

Care este ideea principală a acestei relatări biblice? Cu altecuvinte, de ce crezi că e inclusă în Scriptură?

Ce alte idei poți reține din ea?

Ce parte îți place cel mai mult?De ce crezi că s-a acordat atât de multă atenție modului în care trebuia aplicat sângele pe ușă?

Enumeră ideile principale ale acestei relatări:

Dacă ar fi să exprimi în cel mult cinci cuvinte conținutul acestui pasaj, ce ai spune?