[marți, 2 iulie]

Ce rol a jucat Iosif în situațiile prin care a trecut? La rubrica Flash, citatul spune că „Dumnezeua fost glorificat prin ___________slujitorului Său”.

„Dumnezeu a fost glorificat prin credincioșia slujitorului Său. Scopul Său era ca cel credincios lui Dumnezeu, prin curăția și justețea sa, să apară în contrast evident cu închinătorii la idoli –pentru ca astfel lumina harului ceresc să strălucească în mijlocul păgânismului.” (Patriarhi și profeți, p. 217, orig.)

Ce înseamnă acest lucru? În ce fel a influențat onestitatea lui Iosif concepția egiptenilor despre Dumnezeu? Cum i-ar putea influența onestitatea ta pe cei din jurul tău? Ce află ei despre caracterul lui Dumnezeu din modul tău corect de a te comporta? Te încurajează experiența lui Iosif să influențezi pozitiv concepția oamenilor despreDumnezeu?