[marți, 18 iunie]

La rubrica Flash, vei găsi un citat din Patriarhi și profeți, pagina 184.

Până la data răzvrătirii omului împotriva guvernării lui Dumnezeu, fusese o legătură deschisă între Dumnezeu și om. Dar păcatul lui Adam și al Evei a despărțit pământul de cer, astfel încât omul nu a mai avut legătură cu Făcătorul său. Cu toate acestea, lumea n-a fost lăsată într-o singurătate deznădăjduită. Scara Îl reprezintă pe Isus, mijlocul de legătură rânduit. Dacă n-ar fi făcut din meritele Sale un pod peste prăpastia pe care o făcuse păcatul, îngerii-slujitori n-ar fi putut avea vreo legătură cu omul căzut. Hristos îl leagă pe om, în slăbiciunea și neajutorarea sa, de izvorul puterii nemărginite.” (Patriarhi și profeți, p. 184, orig.)

Citește comentariul despre scara lui Iacov și observă adevărul fundamental pe care aceasta îl simbolizează. Există cineva care îți facilitează comunicarea cu Dumnezeu? Cine te încurajează să mergi alături de Salvatorul tău și să stai de vorbă cu El? Mulțumește-i acelei persoane pentru sprijinul acordat în relația ta cu Dumnezeu.