Alte rubrici din studiu

Știai că?

Aproximativ jumătate din căsătoriile încheiate în ziua de azi sunt aranjate de părinți. Acesta era obiceiul și în zilele lui Avraam. El avea 140 de ani (Sara murise cu trei ani înainte) când a pus la cale căsătoria fiului său, Isaac. Avraam i-a încredințat sar- cina pețitului primului din- tre slujitorii săi – Eliezer. Atât de importantă era această misiune, încât Eliezer și-a pus mâna sub coapsa lui Avraam pentru a jura că soția lui Isaac nu va fi aleasă dintre canaaniți. Coapsa era considerată locul puterii reproductive, așa că punerea mâinii sub coapsa cuiva era un gest de supunere față de cel care cerea jurământul.

 

Cu alți ochi

„Trei lucruri mai principale să caute (bărbatul) a găsi în femeia lui: onestitate, economie și ordine. Cu aceste calități, casa lui va fi prosperă.” – Petre Ispirescu, folclorist, povestitor și scriitor

„Dragostea simțită la tinerețe este superficială, în comparație cu dragostea unui bătrân pentru soția lui.” – Filosoful american Will Durant, la împlinirea vârstei de 90 de ani (secolul XX)