[duminică, 2 iunie]

În timp ce citești Cazul în studiu, încearcă să prinzi toate detaliile și subtilitățile povestirii.

„Avraam era acum bătrân, înaintat în vârstă, iar Domnul îl binecuvântase în toate lucrurile. El i-a zis celui mai bătrân dintre sclavii din gospodăria sa, cel care îngrijea de tot ceea ce avea el: «Pune-ți mâna sub coapsa mea și jură-mi pe Domnul, Dumnezeul cerului și al pământului, că nu vei lua o soție pentru fiul meu dintre fii- cele canaaniților, în mijlocul că- rora locuiesc, ci că te vei duce în țara mea, la rudele mele, și de acolo vei lua o soție pentru fiul meu Isaac.»”

„El a luat zece dintre cămilele stăpânului său și tot felul de daruri alese și a plecat fără întârziere spre Aram-Na- harayim, spre cetatea lui Nahor.”
„Apoi s-a rugat: «Doamne,Dumnezeul stăpânului meu Avraam, Te rog, împlinește-mi astăzi dorința și arată-Ți îndurarea față de stăpâ- nul meu, Avraam. Acum stau lângă acest izvor de apă, iar fiicele oamenilor din cetate vor veni să scoată apă. Fie ca fata căreia îi voi spune: ’Te rog, dă-mi vasul tău ca să beau’ și care îmi va răspunde: ’Bea și-ți voi adăpa și cămilele’, aceea să fie fata pe care ai ales-o pentru slujitorul Tău Isaac. Prin aceasta voi cunoaște că Ți-ai arătat îndurarea față de stăpânul meu.»

Înainte ca el să-și fi terminat rugăciunea, a ieșit cu vasul pe umăr Rebeca; ea era fiica lui Betuel, fiul Milcăi, soția lui Nahor, fratele lui Avraam. Fata era foarte frumoasă; era fecioară și niciun bărbat n-o cunoscuse. Ea a coborât la izvor, și-a umplut vasul și apoi s-a întors. Sclavul a alergat să o întâlnească și i-a zis: «Te rog, dă-mi puțină apă din vasul tău.»

«Bea, domnul meu», a răspuns ea. Și a coborât repede vasul pe mână și i-a dat să bea. După ce i-a dat de băut, ea a spus: «Voi scoate apă și pentru cămilele tale, până vor termina de băut.»”

„Atunci bărbatul s-a plecat, s-a închinat Domnului și a zis: «Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul stăpânului meu, Avraam, care nu Și-a îndepărtat îndurarea și credincioșia de la stăpânul meu. În ceea ce mă privește, Domnul m-a condus pe cale, până la locuința rudelor stăpânului meu.»”

„Apoi Rebeca și servitoarele ei s-au sculat, au încălecat pe cămile și au plecat după acel bărbat. Astfel, sclavul a luat-o pe Rebeca și a plecat.”
„Apoi Isaac a dus-o pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara, și s-a căsătorit cu ea; ea a devenit soția lui, iar el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac după moartea mamei sale.” (Geneza 24:1-4,10, 12-19,26,27,61,67)

 

Fișă de studiu

Citește pasajul biblic și notează elementele care sunt noi pentru tine.

Încercuiește numele personajelor principale.
Încadrează într-un dreptunghi expresiile care conțin ideile principale ale relatării.
Subliniază versetul care crezi că reprezintă esența pasajului. De ce l-ai ales tocmai pe acela?
Cum ne ajută această relatare biblică să înțelegem mai bine relațiile de dragoste din zilele noastre?

Ce trăsături pozitive de caracter vezi la:

Avraam __________________________________________________

Eliezer _________________________________________________

Rebeca ________________________________________________

Isaac ______________________________________________

Care sunt avantajele și dezavantajele unei căsătorii aranjate?

Dacă această istorie ar fi scenariu de film, ce titlu i-ai da?

Notează mai jos trei lucruri pe care le-ai înțeles mai bine după ce ai studiat pasajul biblic cu ajutorul întrebărilor de la Fișă de studiu.
1.

2.

3.

Care crezi că e motivul principal pentru care a fost inclusă în Biblie această relatare? Ce vrea să îți spună Dumnezeu despre dragoste și căsătorie, prin intermediul acestei istorii?