[miercuri, 22 mai]

Citește Matei 26:39 de la rubrica Repere.

„S-a depărtat puțin, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat: «Tată, dacă este posibil, să fie îndepărtat de la Mine paharul acesta! Totuși,
nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu!»” (Matei 26:39)

Isus era atât de îndurerat de sacrificiul pe care trebuia să-L facă, încât îi ieșeau picături de sânge prin porii pielii. Isus a mers până la capăt, de dragul nostru. Citește toate Reperele.

„Ferice de omul care rabdă încercarea! Căci, după ce a trecut încercarea, va primi cununa vieții, pe care a promis-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” (Iacov 1:12)

„Să nu obosim făcând binele, pentru că, dacă nu vom cădea de oboseală, va veni și timpul când vom secera.” (Galateni 6:9)

„S-a depărtat puțin, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat: «Tată, dacă este posibil, să fie în- depărtat de la Mine paharul acesta! Totuși, nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu!»” (Matei 26:39)

„Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, și cunoașterea Celui Sfânt este pricepere.” (Proverbele 9:10)

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va îndrepta cărările.” (Proverbele 3:5,6)

„Isus le-a răspuns: «Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi, ați face nu numai ceea ce am făcut Eu smochinului, ci, chiar dacă ați zice acestui munte: ’Ridică-te și aruncă-te în mare!’, s-ar întâmpla întocmai!»” (Matei 21:21)

Ce le este promis celor care rezistă în timpul încercărilor?

Dacă ți-ai pune la lucru credința, ai putea să muți ________.
Cât de mult trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu? Ce se întâmplă când Îl lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă?