[miercuri, 15 mai]

Și la ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși?” (Luca 9:25). Este unul dintre Reperele acestei săptămâni. Explică ce înseamnă acest text pentru tine.
Cunoști pe cineva care s-a lăsat ademenit de lucrurile fermecătoare ale vieții – bani, bogății, faimă, relații nepermise etc. – și a pierdut din vedere scopul său ca persoană? Cum poate reperul găsit în 1 Ioan 2:24,25 să ne împiedice să trăim aceeași experiență?

1 Ioan 2:24,25

Şi promisiunea pe care El ne-a făcut-o este aceasta: viaţa veşnică. V-am scris aceste lucruri cu privire la cei ce încearcă să vă ducă în rătăcire.

Repere

„Ferice de omul care rabdă încercarea! Căci, după ce a trecut încercarea, va primi cununa vieții, pe care a promis-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” (Iacov 1:12)

„Să nu obosim făcând binele, pentru că, dacă nu vom cădea de oboseală, va veni și timpul când vom secera.” (Galateni 6:9)

„S-a depărtat puțin, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat: «Tată, dacă este posibil, să fie îndepărtat de la Mine paharul acesta! Totuși, nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu!»” (Matei 26:39)

„Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, și cunoașterea Celui Sfânt este pricepere.” (Proverbele 9:10)

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va îndrepta cărările.” (Proverbele 3:5,6)

„Isus le-a răspuns: «Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi, ați face nu numai ceea ce am făcut Eu smochinului, ci, chiar dacă ați zice acestui munte: ’Ridică-te și aruncă-te în mare!’, s-ar întâmpla întocmai!»” (Matei 21:21)