[marți, 14 mai]

Citește pasajul din Patriarhi și profeți, de la rubrica Flash. Fii atent la ultima propoziție.

„N-a fost deloc ușoară încercarea prin care a trecut Avraam, și sacrificiul ce se cerea din partea lui nu era nicidecum dintre cele mai mici. Erau legături puternice care îl legau de țara sa, de rudeniile și familia sa. Dar el n-a ezitat să as- culte chemarea. […] Dumnezeu a vorbit, și slujitorul Său trebuia să asculte; pentru el, locul cel mai fericit de pe pământ era locul în care Dumnezeu voia ca el să fie.” (Patri- arhi și profeți, p. 126, orig.)

Oare Avraam nu s-a supărat niciodată pe Dumnezeu că i-a cerut un lucru atât de dificil? Cum trebuie să reacționăm când Domnul ne cere lucruri grele? Din ce loc al vieții tale îți cere Dumnezeu să pleci? Avraam nu putea primi binecuvântarea promisă de Dumnezeu, până când nu era dispus să lase totul în urmă și să-L urmeze pe El. La ce lucruri ești dispus să renunți pentru Dumnezeu?