[sâmbătă, 11 mai]

O călătorie lungă și stranie

Referința biblică: Geneza 12–15; 17:1-16; 18.

Comentariu: Patriarhi și profeți, capitolele 11 și 12.

 

Text-cheie

„Te voi face un neam mare și te voi binecuvânta; voi face numele tău mare, iar tu vei fi o binecuvântare.” (Geneza 12:2)

 

Ai reușit să găsești toate răspunsurile de la rubrica Ce părere ai?

În tot cuprinsul Bibliei, găsim ocazii în care Dumnezeu cheamă oameni aparent obișnuiți să facă lucruri extraordinare. Completează spațiile libere:

Pe __________________ l-a chemat să elibereze poporul lui Dumnezeu din mâna filistenilor.

________________ era foarte tânăr și foarte speriat când a fost chemat de Dumnezeu.

__________________ a petrecut 40 de ani pregătindu-se pentru misiunea primită.

Numele lui ________________ seamănă cu numele mentorului său, care a fost luat la cer.

Citește următoarele pasaje biblice, care se referă la diferite aspecte interesante ale chemării adresate de Dumnezeu acestor oameni și nouă. Scrie câte o explicație a modului în care Dumnezeu i-a chemat pe fiecare:

Judecători 13:1-5

Israeliţii au făcut din nou ce este rău în ochii Domnului şi de aceea Domnul i-a dat pe mâna filistenilor timp de patruzeci de ani. 2 Era un om din Ţora, din clanul daniţilor, al cărui nume era Manoah. Soţia lui nu putea să nască pentru că era stearpă. 3 Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că deşi acum nu poţi să naşti fiindcă eşti stearpă, totuşi vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu. 4 Acum, ia seama şi fereşte-te, ca să nu bei nici vin, nici tărie şi să nu mănânci nimic necurat, 5 căci sigur vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, fiindcă copilul va fi un nazireu al lui Dumnezeu încă din pântece şi el va fi acela care va începe să elibereze Israelul din mâna filistenilor.“

Ieremia 1:4-8

Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 5 – Mai înainte să te fi creat în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte să fi ieşit din pântecele ei, te pusesem deoparte şi te făcusem profet al neamurilor. 6 Eu am răspuns: – Ah, Stăpâne Doamne, eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt doar un copil! 7 Însă Domnul mi-a zis: – Nu spune că eşti un copil, căci vei merge la toţi aceia la care te voi trimite şi le vei spune tot ce-ţi voi porunci. 8 Nu te teme de ei, căci Eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul.

Exodul 3:7-12

Domnul i-a mai zis: – Am văzut asuprirea poporului Meu care este în Egipt şi i-am auzit strigătul scos din cauza asupritorilor lui. Cunosc suferinţele lui, 8 aşa că M-am coborât să-l eliberez din mâna egiptenilor şi să-l duc din ţara aceea într-o ţară în care curge lapte şi miere, în locul canaaniţilor, al hitiţilor, al amoriţilor, al periziţilor, al hiviţilor şi al iebusiţilor. 9 Strigătul israeliţilor a ajuns până la Mine; am văzut cum îi asupresc egiptenii. 10 Acum, vino, căci te voi trimite la Faraon să-Mi scoţi poporul din Egipt! 11 Moise I-a răspuns lui Dumnezeu: – Cine sunt eu, să merg la Faraon şi să-i scot pe israeliţi din Egipt? 12 El i-a zis: – Eu voi fi cu tine; acesta va fi semnul pentru tine că Eu te-am trimis: când vei scoate poporul Meu din Egipt, vă veţi închina lui Dumnezeu pe muntele acesta.

2 Regi 2:7-15

Cincizeci de bărbaţi dintre profeţi au venit şi s-au oprit la o anumită distanţă înaintea lor. Amândoi stăteau pe malul Iordanului. 8 Atunci Ilie şi-a luat mantaua, a făcut-o sul şi a lovit cu ea apele, iar apele s-au despărţit într-o parte şi într-alta şi au trecut amândoi pe uscat. 9 După ce au trecut, Ilie i-a zis lui Elisei: – Spune-mi ce pot să fac pentru tine înainte de a fi luat de la tine? – Te rog, aş vrea să-mi revină o îndoită măsură din duhul tău, i-a zis Elisei. 10 Ilie i-a răspuns: – Ai cerut un lucru greu, dar dacă mă vei vedea când voi fi luat de lângă tine, aşa ţi se va întâmpla; dacă nu, nu ţi se va întâmpla aşa. 11 Şi în timp ce mergeau şi vorbeau unul cu altul, un car de foc şi nişte cai de foc i-au despărţit pe unul de celălalt şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt. 12 Elisei privea şi striga: „Părintele meu! Părintele meu! Carul lui Israel şi călăreţii lui!“ După ce nu l-a mai văzut, Elisei şi-a luat hainele şi le-a rupt în două. 13 Apoi a ridicat mantaua pe care o lăsase Ilie să cadă, s-a întors şi a stat pe malul Iordanului. 14 După ce a luat mantaua pe care o lăsase Ilie să cadă, a lovit cu ea apele şi a zis: „Unde este acum Domnul, Dumnezeul lui Ilie?“ Şi de îndată ce a lovit apele, ele s-au despărţit într-o parte şi într-alta, şi Elisei a trecut dincolo. 15 Când au văzut lucrul acesta, profeţii care erau în faţa Ierihonului au zis: „Duhul lui Ilie a venit peste Elisei!“ I-au ieşit în întâmpinare şi i s-au închinat până la pământ.

Ce crezi că te cheamă Dumnezeu să faci? Roagă-L să-ți arate în mod clar și ai încredere că îți va răspunde.