[duminică, 12 mai]

Citește pasajele biblice care alcătuiesc cazul acestei săptămâni.

„Domnul îi zisese lui Avram: «Ieși din țara ta, dintre rudeniile tale și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta! Te voi face un neam mare și te voi binecuvânta; voi face numele tău mare, iar tu vei fi o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, dar îl voi blestema pe cel ce te va blestema. Prin tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului!»

Avram a plecat, așa cum îi spusese Domnul, iar Lot a mers împreună cu el. Avram avea șaptezeci și cinci de ani când a plecat din Haran. El a luat-o pe soția sa, Sarai, și pe nepotul său Lot, toate bunurile pe care ei le-au adunat și sclavii pe care i-au dobândit în Haran, au plecat spre Canaan și au  ajuns acolo.”

„Lot și-a ridicat privirea și a văzut că toată Câmpia Iordanului până la Țoar era bine udată, ca grădina Domnului, ca țara Egiptului; aceasta s-a întâmplat înainte ca Domnul să fi distrus Sodoma și Gomora. Lot și-a ales toată Câmpia Iordanului și a în pornit spre răsărit. Așa s-au despărțit unul de celălalt. Avram a locuit în Canaan, în timp ce Lot a locuit între cetățile din câmpie, unde și-a așezat cortul aproape de Sodoma.”

„După toate acestea, Domnul i-a vorbit lui Avram într-o viziune astfel: «Nu te teme, Avrame. Eu sunt scutul tău; răsplata ta va fi foarte mare.» «Stăpâne Doamne, ce-mi vei da?» I-a răspuns Avram. «Căci mor fără copii, iar moștenitorul gospodăriei mele este Eliezer din Damasc? Apoi l-a dus afară și i-a spus: «Uită-te la cer și numără stelele, dacă poți! Atât de numeroși vor fi urmașii tăi! a continuat El.’”

„Când Avram avea nouăzeci și nouă de ani, Domnul i S-a arătat acestuia și i-a zis: «Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea și fii fără pată, iar Eu voi face un legământ cu tine și te voi înmulți foarte mult.» De asemenea, Dumnezeu i-a zis lui Avraam: «În ce o privește pe Sarai, soția ta, să nu o mai chemi Sarai, căci de acum numele ei va fi Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu prin ea. O voi binecuvânta, astfel încât ea va deveni mama unor neamuri; chiar regi ai popoarelor vor ieși din ea.» Atunci Avraam I s-a închinat până la pământ, a râs și și-a zis în sine: «I se poate naște copil unui om de o sută de ani? Poate Sara, care este de nouăzeci de ani, să aibă un copil?’”

„Domnul i S-a arătat lui Avraam lângă stejarii lui Mamre, pe când acesta stătea la intrarea cortului său, în căldura zilei. La un moment dat, Avraam și-a ridicat privirea și a văzut trei bărbați stând în apropierea sa. Când i-a văzut, a alergat de la intrarea cortului ca să-i întâmpine și s-a plecat până la pământ.” (Geneza 12:1-5; 13:10-12; 15:1,2,5; 17:1,2,15-17; 18:1,2)

Vei descoperi că aceste pasaje reprezintă scurte secvențe din viața și experiența lui Avraam. Pornind de la ceea ce ai citit, scrie mai jos care sunt cele mai importante trei momente din viața lui Avraam. Unii s-ar putea să le considere chiar momente decisive. Explică modul în care acestei trei situații au schimbat cursul vieții acestui patriarh.
1. Dumnezeu îi spune lui Avraam să plece de acasă.

2.

3.

 

Fișă de studiu

  1. Care sunt personajele principale din această relatare?
  2. Ce elemente sunt esențiale pentru înțelegerea acestui pasaj? Subliniază-le.
  3. Ce lucru nou ai aflat despre Dumnezeu din istoria aceasta despre Avraam? Explică.
  4. Care sunt substantivele, verbele și adjectivele ce conțin informațiile principale din această relatare? Încadrează-le într-un dreptunghi.
  5. Care sunt două dintre lecțiile pe care le putem învăța din viața Sarei?
  6. Care sunt cuvintele și expresiile care transmit trăirile personajelor din această istorisire? Încercuiește-le.