[luni, 29 aprilie]

Textul-cheie pentru această săptămână descrie caracterul lui Dumnezeu, care este înspăimântător, dar și încurajator, în același timp. Citește Geneza 6:5-8.

5 Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. 6 I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui. 7 Şi Domnul a zis: „Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului, căci Îmi pare rău că i-am făcut.” 8 Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.

E trist că omenirea s-a îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, încât Lui „I-a părut rău” că a creat-o. E greu de imaginat cât de mult a regretat Dumnezeu mizeria păcatului, încât S-a hotărât să o ia de la capăt cu totul. Dar e sublim faptul că Dumnezeu a ținut atât de mult la specia umană, încât a luat-o de la început, în loc să renunțe cu totul la ea. Faptul că „Noe a căpătat milă înaintea Domnului” e ca un curcubeu de speranță că Dumnezeu nu va renunța la noi.
Te-ai gândit vreodată să-I mulțumești lui Dumnezeu pentru faptul că nu a renunțat la noi? Scrie-I lui Dumnezeu o rugăciune de mulțumire pentru că te suportă în con- tinuare.