[duminică, 28 aprilie]

Citește fragmentul din Biblie despre Noe și Potop, pe care îl găsești în Geneza 6–9:17, și răspunde la întrebările de studiu date la rubrica Fișă de studiu. De ce crezi că se găsește în Biblie această relatare? În timp ce meditezi la acest pasaj, care crezi că este mesajul pe care Dumnezeu îl are astăzi pentru tine? Ce element din aceste texte ți se adresează personal?

 

Caz în studiu

„Aceasta este istoria lui Noe. Noe a fost un om drept și integru între cei din generația sa; el a umblat cu Dumnezeu. Noe a avut trei fii: Sem, Ham și Iafet. Pământul era corupt înaintea lui Dumnezeu și plin de violență. Dumnezeu a văzut că pământul era corupt, pentru că toate creaturile de pe pământ își stricaseră căile. Dumnezeu i-a zis lui Noe: «Sfârșitul tuturor creaturilor este hotărât înaintea Mea, pentru că pământul este plin de violență din cauza lor; le voi distruge împreună cu pământul. Fă-ți o arcă din lemn de gofer. Fă-i niște încăperi și acoper-o cu smoală pe dinăuntru și pe dinafară. Să o faci astfel: lungimea ei să fie de trei sute de coți, lățimea – de cincizeci, iar înălțimea – de treizeci. Fă-i un acoperiș pe care să-l prelungești cu un cot. Pune ușa arcei pe o parte a sa. Să faci arca cu trei punți: una jos, a doua la mijloc, iar a treia sus.»”
„Noe a făcut toate aceste lucruri așa cum i-a poruncit Domnul. Noe avea șase sute de ani când au venit apele potopului pe pământ. Noe a intrat în arcă împreună cu fiii săi, cu soția sa și cu soțiile fiilor săi, pentru ca să scape de apele potopului. Dintre vitele curate și necurate, dintre păsările și toate animalele mici care mișună pe pământ au intrat în arca lui Noe două câte două, mascul și femelă, așa cum Dumne- zeu i-a poruncit lui Noe. După șapte zile, au venit pe pământ apele potopului. În al șase sutelea an al vieții lui Noe, în a șaptesprezecea zi a lunii a doua, toate fântânile marelui adânc au țâșnit, iar stăvilarele cerului s-au deschis. Ploaia a căzut pe pământ timp de patruzeci de zile și patruzeci de nopți. Noe, fiii săi, Sem, Ham și Iafet, soția sa, precum și cele trei soții ale fiilor săi au intrat în arcă în aceeași zi.”
„În anul șase sute unu al vieții lui Noe, în prima zi a lunii întâi, pământul era uscat. Noe a ridicat învelitoarea arcei și a văzut că pământul era uscat. În a douăzeci și șaptea zi a lunii a doua, pământul era uscat de tot. Atunci Dumnezeu i-a spus lui Noe: «Ieși afară din arcă, tu, împreună cu soția ta, cu fiii tăi și cu soțiile acestora. Scoate afară toate viețuitoarele care sunt cu tine – păsările, animalele, precum și toate animalele mici care mișu- nă pe pământ – pentru ca ele să se răspândească pe pământ, să fie roditoare și să se înmulțească».” (Geneza 6:9-16; 7:5-13; 8:13-17)

 

Fișă de studiu

În timp ce citești pasajul biblic, subliniază elementele-cheie.
Care sunt personajele principale din această relatare? Încercuiește-le.
Încadrează într-un dreptunghi cuvintele care transmit informații cu privire la comportamentul oamenilor din acea vreme.
De ce crezi că a fost importantă menționarea exactă a zilelor și a lunilor?

După ce citești acest pasaj despre Noe și Potop, gândește-te care sunt aspectele pe care nu le-ai conștientizat până acum.
Care ți se par a fi temele centrale din acest fragment biblic?

Găsești în citatul biblic:

– o făgăduință de cerut?

– o lecție de învățat?

– un exemplu de urmat?

– o avertizare de luat în seamă?

– o mulțumire de exprimat?

– o rugăciune de înălțat?

– o faptă de îndeplinit?

Dacă ar fi să cauți în acest pasaj biblic un mesaj legat de viața ta de zi cu zi, care ar fi acesta?

Cum poate mesajul central al acestei expuneri biblice să schimbe modul în care îți trăiești viața pentru Dumnezeu, în această săptămână?