[miercuri, 3 aprilie]

Citește versetele de la Repere.

„Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre prețioase: cu sard, topaz, diamant, hrisolit, onix, iaspis, safir, turcoaz și smarald. Bijuteriile și filigranele tale erau din aur, pregătite încă din ziua în care ai fost creat. Te-am pus să fii un heruvim păzitor; erai pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără vină în căile tale din ziua în care ai fost creat și până când s-a găsit nedreptate în tine.” (Ezechiel 28:13-15)

„Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, înHristos! În El, Dumnezeu ne-a ales îna- inte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără pată  înaintea Lui.” (Efeseni 1:3,4)

„Te laud că sunt o făptură atât de minunată – minunate sunt lucrările Tale! – și sufletul meu știe foarte bine aceasta. Oasele mele nu erau ascunse de Tine când am fost făcut într-un loc ascuns, când am fost țesut în adâncimile pământului. Când eram doar un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau, iar în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte mai înainte să existe vreuna din ele.” (Psalmii 139:14-16)

„Hoțul nu vine decât ca să fure, să înjunghie și să distrugă. Eu am venit ca ele să aibă viață și s-o aibă din abundență.” (Ioan 10:10)

„Fiți treji! Vegheați! Dușmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva să înghită.” (1 Petru 5:8)

Subliniază sau notează expresiile-cheie din fiecare text, care crezi că i-ar fi utile unui prieten. Alege un verset care pare să ți se adreseze personal și parafrazează-l. Pregătește-te să răspunzi la întrebarea cum a luat ființă răul și cum a continuat Dumnezeu să Își aplice planul pentru omenire, datorită iubirii Sale pentru oameni. Știi pe cineva care nu înțelege care este originea păcatului și cum a fost creată lumea? Roagă-te să poți fi un martor eficient în fața acelei persoane, folosind ce ai aflat în acest studiu.