[Miercuri] 27 Februarie

Citește pasajele de la rubrica Repere din studiul de față.

Repere

„Fiți atenți deci cum trăiți – nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Folosiți orice ocazie pe care o aveți, pentru că zilele sunt rele. Nu fiți neînțelepți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați cu vin, căci aceasta duce la destrăbălare, ci fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, imnuri și cântece duhovnicești, cântând și lăudându-L pe Domnul în inima voastră. Mulțumiți întotdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.” (Efeseni 5:15-20)

„Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să audă doar lucruri ce le gâdi- lă urechile. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor duce după mituri. Însă tu fii treaz în toate lucrurile, îndură suferințele, fă lucrarea unui evanghelist, împlinește-ți bine sluj- ba!” (2 Timotei 4:3-5)

„Binecuvântat este omul care găsește înțelepciunea și cel care dobândește priceperea.” (Proverbele 3:13)

„Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui încredere este în Domnul.” (Ieremia 17:7)

 

Ce afli din fiecare verset în legătură cu elementele care alcătuiesc o relație puternică și sănătoasă?

2 Timotei 4:3-5

Proverbele 3:13-18

Ieremia 17:7,8

Efeseni 5:15-20