[Marți] 26 Februarie

Pasajul de la rubrica Flash ne reamintește că Dumnezeu îi dă fiecărui om ocazia de a-L accepta ca Salvator personal din păcat și ca Domn al vieții.

Flash

„Dar nimeni nu trebuie să suporte mânia lui Dumnezeu până când, mai întâi, adevărul nu i-a fost adus în minte și în conștiință și nua fost respins. Sunt mulți cei care n-au avut niciodată ocazia să audă adevărurile deosebite valabile pentru perioada aceasta. Obligativitatea poruncii a patra n-a fost pusă niciodată înaintea lor în adevărata ei lumină. Acela care citește toate inimile și pune la încercare toate motivele nu va permite ca vreunul dintre aceia care doresc să cunoască adevărul să fie amăgit cu privire la scopurile luptei. Decretul nu va fi impus oamenilor orbește. Fiecare trebuie să aibă lumină suficientă pentru a lua o hotărâre în mod conștient.” (Tragedia veacurilor, pag. 605)

Una dintre căile prin care demonstrăm că suntem dispuși să-L urmăm pe Isus este păzirea poruncilor.

Citește Exodul 20:1-17. Care dintre cele Zece Porunci face diferența dintre tine și restul lumii (adică majoritatea o ignoră)? Ce mesaj e adresat lumii prin îndemnul de a păzi toate poruncile? Ce spune despre tine și despre relația ta cu Dumnezeu? Crezi că, într-o zi, va trebui să aperi această relație?