[Marți] 19 Februarie

Parafrazează ceea ce Ellen White afirmă în pasajul de la rubrica Flash. Folosește exemple din experiența personală, nume și locuri familiare pentru a ilustra mai bine ceea ce vrei să spui. Cum putem învăța de la liderii spirituali, de exemplu pastori sau profesori, fără să le permitem să aibă o influență prea mare asupra vieții noastre?

Flash

„Satana încearcă permanent să îndrepte atenția spre om, nu spre Dumnezeu. El îi face pe oameni să-i considere pe episcopi, pe pastori, pe profesorii de teologie îndrumători ai lor, în loc să cerceteze Scripturile pentru a afla care este datoria lor. Atunci, stăpânind mințile acestor conducători, [Satana] poate influența mulțimile după voia lui. […] Chiar și tinerii cu experiență puțină își iau libertatea să insinueze îndoieli cu privire la principiile fundamentale ale creștinismului. Și această necredință tinerească, oricât este de superficială, își are influența ei.” (Tragedia veacurilor, pag. 595, 600, 601)

 

Relația directă cu cineva presupune comunicare directă. Totuși,deseori suntem mai dispuși să ascultăm ce au alții de spus despreDumnezeu decât să-L auzim pe El personal.Ia-ți 3-5 minute să notezi într-un jurnal un mic pas pe care ai puteasă-l faci pentru a începe să incluziîn programul tău comunicarea cuDumnezeu în fiecare zi și odihna săptămânală.