[Luni] 18 Februarie

Citește textul-cheie. Ce ne învață acest text despre importanța relațiilor atunci când e vorba de ascultare? În ce fel menținerea unei relații cu Dumnezeu face ca ascultarea să nu însemne doar niște simple fapte?

„Cum își va păstra tânărul curată cărarea? Păzind Cuvântul Tău. […] Cuget la hotărârile Tale și dau atenție căilor Tale. Îmi găsesc plăcerea în orânduirile Tale; nu voi uita Cuvântul Tău!” (Psalmii 119:9-16)